Den rigtige forebyggelse af smitte er vejen frem!


Hvorfor er det en god ide at anvende desinfektionsmidler, der er baseret på hypochlorsyre?

Desinfektionsmidler baseret på Hypochlorsyre nyder en stigende popularitet verden over i øjeblikket – specielt i højteknologiske lande som Japan, Sydkorea og ikke mindst USA. Brugen af hypochlorsyre-baserede produkter er især stigende blandt husholdninger, hotel- og restaurationsbranchen samt i institutioner, herunder børne- og ældreplejen.

De primære årsager til den stigende anvendelse i disse sektorer er hypochlorsyres mildhed både når det gælder den personlige sikkerhed såvel som miljøet. Hypochlorsyre er et af de meget få desinficerende stoffer, der ikke er mærkningspligtige og er dermed noget af det sikreste valg til desinfektion of overflader.

Det kan umiddelbart virke selvmodsigende, at hypochlorsyre både er meget mild og samtidig et ekstremt effektivt desinfektionsmiddel; men hypochlorsyre er ifølge internationale studier 3-10 gange så effektivt overfor Corona virus - sammenlignet med gængse desinfektionsmidler, såsom kvaternære ammoniumforbindelser - og 80-120 gange så effektivt overfor bakterier som f. eks. hypochlorit (alm. klor).
 

Hvad er hypochlorsyre og hvor findes det?

Hypochlorsyre anvendes ikke kun til desinfektion, men er efterhånden også udbredt som aktivstof i medicinske produkter til behandling af øjen- og sårinfektioner samt eksem og lignende former for hudlidelser. Hypochlorsyre er et af naturens egne bolværker mod infektioner. Stoffet dannes naturligt i de hvide blodlegemer som en vigtig del af menneskers og pattedyrs immunforsvar. Hypochlorsyren udgør den første forsvarslinje i bekæmpelse af bakterier, vira og lignende uønskede og fremmede mikroorganismer.

Industrielt bliver hypochlorsyren selvsagt ikke dannet i hvide blodlegemer. De bliver derimod produceret gennem en elektrolyseproces af saltvand.

Der findes flere typer elektrolyseret vand på markedet: EVA-vand, MOW-vand mf.

Det er dog vigtigt at vælge sit elektrolyserede vand med omhu, idet mange af dem indeholder hypochlorit (alm. klor) som aktivt stof, hvilket oftest vil være uønsket! 

Som forbruger eller lægmand er det dog forholdsvis enkelt at identificere produkter, der alene er baseret på hypochlorsyre, idet stoffet kun forefindes ved pH under 7,5. Så for at være helt fri for hypochlorit (alm. klor) bør pH-værdien ligge under 7.
 

Forebyggelse og bekæmpelse af smitte

Corona-krisen har for alvor vist, at forebyggelse af smitte med desinfektionsmidler gør en forskel. Influenza har praktisk talt været ”ikke eksisterende” under Corona-restriktionerne.

Et forhold som mange virksomheder givetvis vil få øjnene op for, når Corona-pandemien er veloverstået.

Bakterier bliver i stigende grad resistente over for antibiotika, hvilket har gjort det overordentligt vanskeligt at bekæmpe eksempelvis sår- og hudinfektioner forårsaget af mikroorganismer såsom MRSA.

Implementeringen af forebyggende hygiejneforanstaltninger er derfor af afgørende betydning, når resistente bakterier skal bekæmpes i sundhedsvæsnet og plejesektoren – herunder plejeboliger, hjemmeplejen og ældreplejen.

Protox kan hjælpe virksomheder, institutioner og andre interesserede med at forbygge smittespredning på den rigtige måde.

Dvs. med produkter, der altså ikke skaber resistens, er indeklimaneutrale og der i videst muligt omfang tilgodeser hensyn til miljøet.