Tip om borebiller

Hvad er borebiller?

Borebiller er små insekter, som lægger æg i træværk. Larven lever sit liv inde i træet og gufler løs af træet, inden den gnaver sig ud gennem træet som færdigudviklet bille og laver et lille, rundt hul i overfladen af træet. Det er derfor ofte svært at opdage angreb af borebiller, før billen gnaver sig ud og skaden allerede er sket. Videre angreb kan dog stoppes og nye angreb forebygges med de rigtige produkter.
Borebillen og dens larve er glad for alle typer træværk lige fra bordben til tagkonstruktioner.
 

Kom de træborende insekter til livs

Man hører fra tid til anden, at petroleum eller dieselolie kan bruges til at udrydde borebiller i træværk. Der er ingen af disse husråd der har nogen dokumenteret effekt, og umiddelbart vil de kun virke, hvis man får så meget af væsken ind i træet, så larverne ligefrem drukner i det. Begge produkter er brandfarlige og indeholder letfordampelige og sundhedsskadelige stoffer som det ikke er hensigtsmæssigt at bringe ind i huset. Hvis man brugte dieselolie i fx. en tagkonstruktion til at bekæmpe borebiller, ville det sandsynligvis også medføre en meget ubehagelig lugt af diesel som de færreste ville bryde sig om at bo i.
 

Brug godkendte midler mod borebiller

Den rigtige metode til at komme træskadedyrene til livs er at man altid skal bruge et middel som er godkendt af Miljøstyrelsen. Derved går man aldrig galt i byen, og man er sikker på midlet både er virkningsfuldt og at det lever op til lovens miljøkrav. Nogle gange kan det være svært selv at finde ud af hvilke skadedyr man har i sit træværk. Det er ikke helt uvæsentligt at vide det af hensyn til den rigtige behandling. Da må man ty til et af de udmærkede rådgivningsfirmaer der beskæftiger sig med biologiske skader i bygninger.

Hos Protox har vi to forskellige godkendte produkter der kan bruges mod træskadende insekter. 
Som professionel kan man købe både Protox Insekt og Protox Kombi Aqua, mens man som privatperson kun kan købe Protox Kombi Aqua.
Forskellen på de to produkter er, at Protox Insekt må påføres med sprøjte mens Protox Kombi Aqua kun må påføres med pensel og rulle (– derfor må private bruge Protox Kombi Aqua). Begge produkter er vandbaseret og begge har en MAL-kode på 00-1. Begge produkter forhindrer insekterne i at angribe nye områder af træværket, men Protox Insekt har den bedste evne til at stoppe angrebet, der hvor insekterne er i gang lige nu. Til gengæld vil man ved anvendelse af Protox Kombi Aqua få en behandling, der på en gang forhindrer insektangreb OG angreb af trænedbrydende svamp OG skimmelsvamp.
 

Efter behandling af træet

Selv efter en grundig og korrekt behandling af træværket med Protox produkterne kan der stadig forekommer "aktivitet" i form af "drys" i en længere periode, hvilket er helt naturligt.

Når man overfladebehandler træ med et insektmiddel, så trænger det ikke helt ind i træet, men danner bare en "giftbarriere" i de yderste millimeter af træet. Det opdager borebillelarven ikke så længe den holder sig dybt nede i træet – under "giftzonen", hvor den kan opholde sig i flere år, fuldstændig upåvirket af giften i overfladen. Men når den bliver gammel nok til at ville ud og parre sig, så gnaver den sig op under overfladen og forpupper sig, og senest på det tidspunkt kommer den i kontakt med gift og dør.

Man vil altså opleve, at angrebet dør ud stille og roligt over en periode på nogle år. Ønsker man en hurtigere effekt, så er man nødt til at foretage endybdeimprægnering i form af ventilimprægnering. En ventilimprægnering er også den rigtige fremgangsmåde, hvis der er tale om en malet overflade eller meget store og sværttilgængelige tømmerdimensioner.

Vær også opmærksom på, at selvom borebilleangrebet er slået helt ned, kan tømmer drysse ved kraftig vindpåvirkning. Det er tømmeret der "vrider sig" og derved får gammelt boresmuld til at drysse ud.

Retur til Oversigt